Liên hệ

Ban quản lý chợ Phùng Khoang – Hợp Tác Xã Thống Nhất

Điện Thoại :024 36542478

Email:bql@chophungkhoang.com